นโยบายความเป็นส่วนตัว

ความเป็นส่วนตัวของคุณเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา

เราไม่ขอข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเว้นแต่เราจะต้องการข้อมูลนั้นอย่างแท้จริง เป็นนโยบายของ ISM Onepager ที่จะเคารพความเป็นส่วนตัวของคุณเกี่ยวกับข้อมูลใด ๆ ที่เราอาจรวบรวมจากคุณในเว็บไซต์ของเรา http: // ISM Onepager

1、ข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจขอข้อมูลส่วนบุคคลจากคุณเช่นชื่ออีเมลที่อยู่รายละเอียดการติดต่อและรายละเอียดการชำระเงิน เรารวบรวมเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการแก่คุณและใช้ข้อมูลของคุณเท่านั้นเพื่อให้แน่ใจว่าบริการนี้เป็นไปอย่างสมบูรณ์ คุณมีอิสระที่จะปฏิเสธคำขอของเราสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยความเข้าใจว่าเราอาจไม่สามารถให้บริการบางอย่างที่คุณต้องการได้หากไม่มีข้อมูลนี้ เราไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สามยกเว้นในกรณีที่กฎหมายกำหนดหรือเพื่อปกป้องสิทธิ์ของเราเอง เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้นานเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บริการแก่คุณ

2、คุกกี้

เราใช้“ คุกกี้” เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณและกิจกรรมของคุณในไซต์ของเรา คุกกี้คือข้อมูลชิ้นเล็ก ๆ ที่เว็บไซต์ของเราจัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณและเข้าถึงทุกครั้งที่คุณเยี่ยมชมเพื่อให้เราเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและให้บริการเนื้อหาตามความต้องการที่คุณระบุไว้ หากคุณไม่ต้องการรับคุกกี้จากเราคุณควรสั่งให้เบราว์เซอร์ของคุณปฏิเสธคุกกี้จากเว็บไซต์ของเราด้วยความเข้าใจว่าเราอาจไม่สามารถให้บริการที่คุณต้องการได้หากไม่มีคุกกี้เหล่านี้ นโยบายนี้ครอบคลุมเฉพาะการใช้คุกกี้ระหว่างคอมพิวเตอร์ของคุณและเว็บไซต์ของเรา ไม่ครอบคลุมถึงการใช้คุกกี้ของผู้โฆษณาใด ๆ

3、บริการของบุคคลที่สาม

เราอาจจ้าง บริษัท บุคคลที่สามและบุคคลในเว็บไซต์ของเราตัวอย่างเช่นผู้ให้บริการวิเคราะห์และพันธมิตรด้านเนื้อหา บุคคลที่สามเหล่านี้สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อดำเนินการเฉพาะในนามของเราเท่านั้นและมีหน้าที่ที่จะไม่เปิดเผยหรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด

4、ความปลอดภัย

เราให้ความสำคัญกับความปลอดภัยอย่างจริงจังและทำในสิ่งที่ทำได้ภายในวิธีการที่ยอมรับได้ในเชิงพาณิชย์เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากการสูญหายหรือการโจรกรรมตลอดจนการเข้าถึงการเปิดเผยการคัดลอกการใช้หรือการแก้ไขโดยไม่ได้รับอนุญาต เราแนะนำว่าไม่มีวิธีใดในการส่งหรือจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ปลอดภัย 100% และไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลของคุณ

5、ลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ

เว็บไซต์ของเราอาจเชื่อมโยงไปยังไซต์ภายนอกที่ไม่ได้ดำเนินการโดยเรา โปรดทราบว่าเราไม่สามารถควบคุมเนื้อหาและแนวปฏิบัติของไซต์เหล่านี้และไม่สามารถรับผิดชอบต่อการปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ครอบคลุมเฉพาะเว็บไซต์และแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเราเท่านั้น

6、การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

ตามดุลยพินิจของเราเราอาจเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นครั้งคราว การที่คุณใช้ไซต์นี้ต่อไปหลังจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้จะถือเป็นการยอมรับแนวปฏิบัติของเราเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล

7、 การโอนธุรกิจ

หากเราหรือทรัพย์สินของเราได้มาหรือในกรณีที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นที่เราเลิกกิจการหรือเข้าสู่ภาวะล้มละลายเราจะรวมข้อมูลของผู้ใช้ไว้ในทรัพย์สินของเราที่โอนไปหรือได้มาโดยบุคคลที่สาม คุณรับทราบว่าการถ่ายโอนดังกล่าวอาจเกิดขึ้นและฝ่ายใด ๆ ที่ได้รับเราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อไปตามนโยบายนี้