Hệ thống bảo hiểm Token ISM

Bảo hiểm token ISM, người đầu tư bảo hiểm có thể lựa chọn bán Token được đảm bảo với mức giá được đảm bảo bất kỳ lúc nào trước khi kết thúc thời hạn hiệu lực.

Các quyền tương ứng của CLAIM và UNCLAIM

Người dùng thế chấp 1 đơn vị tài sản phẩm thế chấp trong nhà máy bảo hiểm và tạo ra hai mã token: CLAIM và UNCLAIM. Trả lại CLAIM và UNCLAIM tại nhà máy bảo hiểm, sẽ nhận được 1 đơn vị tài sản thế chấp. CLAIM và UNCLIAM bao gồm kèm theo các tham số như sau: khi đến hạn, bảo đảm token, giá cả đảm bảo. như ISM_MINI_2021_12_31_10_USDT_CLAIM,đại biểu người sở hữu CLAIM trước ngày 31/12/2021 đã có giá bán gia một đơn vị MINI lad 10 USTD.

CLIAM + UNCLAIM = 1 đơn vị tài sản đặt cọc

Quyền lợi của người sở hữu CLAIM: Có thể trước khi kết thúc thời gian, thông qua CLAIM dựa vào giá bán ra của 1 đơn vị XUSDT mà bảo đảm token. (sau khi kết thúc thời gian, do CLAIM hết hiệu lực, bởi vậy giá trị đầu tư bảo hiểm Token về 0)

Quyền lợi của người sở hữu UNCLAIM: Có thể sau ngày 30/1, thông qua UNCLAIM , nhận về 1 đơn vị tài sản thế chấp.

Mô hình nhiệm vụ ISM

Làm thị trường

Làm thị trường phải sở hữu token CLAIM và UNCLAIM, và phải cung cấp thanh khoản cho hai loại token này. Mục đích chính của làm thị trường là kiếm lợi nhuận từ cung cấp thanh khoản và lợi nhuận từ việc đào coin.

Đầu tiên trước khi làm thị trường cần gửi vào đặt cọc tài sản, ví dụ USDT, sau đó nhận được hai loại bảo hiểm token là CLAIM và UNCLAIM, Và sau đó cung cấp thanh khoản cho CLAIM và UNCLAIM tại DEX. Trở thành nhà làm thị trường có thể thu lợi nhuận từ phí dụng thanh khoản và thu nhập lợi nhuận từ ISM.

Nhà cung cấp bảo hiểm

Nhà cung cấp bảo hiểm chỉ có sở hữu token UNCLAIM và cung cấp thanh khoản. Nói cách khác, nhà cung cấp bảo hiểm chủ yếu là bảo lãnh, chứ không phải trở thành người có nhu cầu về bảo hiểm. Bên hạng mục có thể trở thành nhà cung cấp bảo hiểm và cung cấp bảo lãnh cho người dùng theo thỏa thuận.

Trở thanhg nhà cung cấp bảo hiểm, đầu tiên cũng cần gửi vào khoản thế chấp tài sản, thu được token CLAIM và UNCLAIM, sau đó những người sở hữu CLAIM sẽ bán ra token ( có thể thu được phí bảo hiểm ), chỉ cung cấp thanh khoản cho token NOCLAIM

Bên có nhu cầu về bảo hiểm

Bên có nhu cầu về bảo hiểm sở hữu token CLAIM, Mục đích là để bảo hộ an toàn tài sản theo thỏa thuận. Bên có nhu cầu về bảo hiểm là người dùng mua bảo hiểm, mua bảo hiểm rất đơn giản, không cần KYC, chỉ cần mua vào lượng CLAIM nhất định theo thỏa thuận tại DEX là được.

Graph