Chính sách riêng tư

Sự riêng tư của bạn là điều vô cùng quan trọng với chúng tôi.

Chúng tôi sẽ không yêu cầu thông tin cá nhân của bạn trừ khi chúng tôi thực sự cần. Chính sách của ISM One là tôn trọng sự riêng tư của bạn khi thông qua trang web cuả chúng tôi (http:// ISMOnepager.io)có thể yêu cầu bạn cung cấp một vài thông tin cá nhân

1, Thông tin cá nhân.

Chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân như tên, email, địa chỉ, phương thức liên hệ và phương thức thanh toán. Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cá nhân liên quan đến việc cung cấp dịch vụ cho bạn và chỉ sử dụng thông tin của bạn để đảm bảo dịch vụ.Bạn có thể tự do từ chối yêu cầu của chúng tôi đối với thông tin cá nhân của bạn, nhưng hãy hiểu rằng chúng tôi có thể không thể cung cấp cho bạn một số dịch vụ cần thiết nếu không có thông tin. Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba trừ khi pháp luật yêu cầu hoặc bảo vệ quyền lợi của chính chúng tôi. Chúng tôi sẽ chỉ giữ lại thông tin cá nhân cần thiết, để có thể cung cấp dịch vụ một cách tốt nhất cho bạn

2, Cookies

Chúng tôi sử dụng "cookies" để thu thập thông tin về các hoạt động của bạn trên website của chúng tôi. Cookie là một phần nhỏ dữ liệu mà website của chúng tôi lưu trên máy tính của bạn và truy cập vào nó mỗi lần truy cập, vì vậy chúng tôi có thể biết cách bạn sử dụng website của chúng tôi và cung cấp nội dung cho bạn tùy theo sở thích mà bạn chỉ định. Nếu bạn không muốn nhận cookie của chúng tôi, bạn nên chỉ thị trình duyệt của mình từ chối cookie trên website của chúng tôi, nhưng hãy hiểu rằng nếu không có cookie, chúng tôi có thể không thể cung cấp cho bạn một số dịch vụ cần thiết. Chính sách này chỉ bao gồm việc sử dụng cookie giữa máy tính của bạn và trang web của chúng tôi; nó không bao gồm nội dung của bất kỳ nhà quảng cáo nào sử dụng cookie.

3. Các dịch vụ bên thứ ba

Chúng tôi có thể thuê các công ty và cá nhân bên thứ ba trên website của chúng tôi - chẳng hạn, các nhà cung cấp phân tích và đối tác. Những bên thứ ba này chỉ có thể truy cập vào thông tin cá nhân của bạn thay mặt cho chúng tôi thực hiện các tác vụ cụ thể và có nghĩa vụ không tiết lộ hoặc sử dụng nó cho bất kỳ mục đích nào khác

4, An toàn.

Chúng tôi rất coi trọng bảo mật và làm hết sức mình trong phạm vi chấp nhận được trong kinh doanh để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi việc bị mất hoặc bị đánh cắp và truy cập trái phép, tiết lộ, sao chép, sử dụng hoặc sửa đổi. Nghĩa là, chúng tôi khuyên bạn không nên áp dụng bất kỳ phương pháp truyền điện tử hay lưu trữ nào để bảo mật 100% và không đảm bảo an toàn tuyệt đối cho dữ liệu của bạn.

5. Liên kết đến các trang web khác

Trang web của chúng tôi có thể liên kết với các trang web chúng tôi chưa hoạt động bên ngoài. Xin lưu ý là chúng tôi không thể kiểm soát nội dung và cách làm của chúng và không chịu trách nhiệm về việc xử lý thông tin cá nhân của bạn. Chính sách riêng tư này chỉ bao quát trang web và thông lệ riêng tư của chúng tôi

6. Thay đổi chính sách riêng tư của chúng tôi.

Chúng tôi có thể quyết định rằng thỉnh thoảng chúng tôi có thể thay đổi chính sách riêng tư của mình. Sau khi có bất kỳ thay đổi nào về chính sách này, bạn tiếp tục sử dụng trang web này sẽ được xem như thông lệ chấp nhận thông tin

7. Chuyển giao kinh doanh.

Nếu chúng tôi hoặc tài sản của chúng ta bị mua lại, hoặc trong một số trường hợp chúng tôi phá sản, sẽ bao gồm thông tin người dùng trong tài sản mà chúng ta chuyển giao. Bạn xác nhận có thể xảy ra chuyện chuyển giao như vậy và bất kỳ bên mua lại nào của chúng tôi có thể tiếp tục sử dụng thông tin cá nhận của bạn